ماه: مارس 2024

محققان: فقر احتمالاً می‌تواند سرعت پیرشدن مغز را افزایش دهد

دانشمندان توانسته‌اند ارتباطی میان درآمد پایین و نابودی سریع‌تر ماده سفید در مغز پیدا کنند. درحالی‌که حجم ماده سفید با افزایش سن کاهش می‌یابد، ظاهراً زندگی در فقر می‌تواند به…