دانشمندان با مدل‌سازی دیجیتالی، ریسک‌های سلامتی گردشگران فضایی را بررسی می‌کنند

با آغاز سفرهای فضایی تجاری و توریستی، افرادی با شرایط جسمی متفاوت به‌زودی از اتمسفر زمین خارج خواهند شد. پژوهشگران اخیراً با استفاده از مدل‌سازی کامپیوتریِ نارسایی قلبی در ریزگرانش،…