کشف باکتری‌های خو‌ن‌آشام مرگباری که جذب خون می‌شوند

محققان آنچه را که به‌عنوان «خون‌آشام باکتریایی» توصیف می‌کنند، کشف کرده‌اند و انواع خاصی از باکتری‌ها را که جذب خون انسان می‌شوند شناسایی کرده‌اند. جاذبه‌ای که می‌تواند منجر به عفونت‌های…