دیوید مگی، نویسنده «پری دریایی کوچک»، در اقتباس رمان «مردم نگران»

دیوید مگی، نویسنده فیلمنامه «پری دریایی کوچک»، قرار است فیلمنامه‌ای برای اقتباس سینمایی رمان پرفروش «مردم نگران» نوشته فردریک بکمن، تحت تولید استودیو Hope را بنویسد. رمان پرفروش «مردم نگران»…