ماه: جولای 2024

روسیه با هاوربردهای قدیمی ربات‌های انتحاری زمینی می‌سازد

هاوربردها معمولاً در ساخت ربات‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما اکنون گروهی در روسیه از آن‌ها در میدان‌های جنگ اوکراین استفاده می‌کند. درواقع این گروه از این هاوربردها برای…

دهمین سمینار بین‌المللی کشورهای عضو بریکس با حضور نمایندگان ایران

شرکت کنندگان در این سمینار بر گسترش بیشتر همکاری‌ها در مسائل جمعیت تمرکز کرده، و در مورد چالش‌های جمعیت شناختی کشورهای بریکس و راه حل‌های ممکن، تجربیات کشورها در رسیدگی مؤثر به…