رد یک فرضیه دیرینه؛ زنان ماقبل تاریخ نیز همانند مردان شکارچی بوده‌اند

داستان آشنایی وجود دارد که می‌گوید در دوران ماقبل تاریخ، مردان شکارچی و زنان گردآورنده بوده‌اند. زنان از نظر جسمی توانایی شکار را نداشته‌اند، زیرا آناتومی آن‌ها با مردان متفاوت…