دسته: دسته‌بندی نشده

سامانه یکپارچه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد، شورای رقابت عقب نشینی نمی‌کند!

براساس اظهارات سپهر دادجوی توکلی سختگوی شورای رقابت، سامانه یکپارچه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. به گفته او اعضای شورای رقابت در جریان جلسه خود تصمیمی برای اعمال…

چیزی که هر دو طرف در بحث مهاجرت از دست می دهند

چیزی که هر دو طرف در بحث مهاجرت از دست می دهند“https://uniland.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3/”>آزمون یوس</a&gt=آزمون یوس=”https://uniland.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3/”>آزمون یوس</a>از آنجایی که شانس اصلاحات مهاجرتی پیش از انتخابات کنگره امسال کمرنگ می شود، به نظر…