نویسنده: digitalwebmaster

دو میلیون خانوار اروپایی احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ از انرژی خورشیدی استفاده خواهند کرد

پژوهشگران گزارش می‌دهند که ۵۳ درصد خانه‌های مستقل اروپایی می‌توانستند تمام نیازهای انرژی خود را در سال ۲۰۲۰ تنها با تابش‌های محلی آفتاب برآورده کنند. این ظرفیت می‌تواند تا سال…