بر اساس دستورالعملی که پزشکیان صادر کرده، روسای کمیته‌ها باید تا امروز اعضا را مشخص کرده و در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۳ به دیدار رئیس‌جمهور بروند تا در جریان درخواست‌های پزشکیان قرار بگیرند.

بر اساس این دستورالعمل، اعضای کمیته‌های فنی برای انتخاب وزرا ازجمله وزیر نفت به شرح زیر است:

– دو نخبه دانشگاهی و دو نخبه غیردانشگاهی
– یک نفر از جبهه اصلاحات
– دو نفر از تشکل‌های تخصصی، نظام‌های صنفی یا تشکل‌های مردم‌نهاد
– یک نفر از نمایندگان بخش خصوصی به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران
– یک نفر از وزرای ادوار به پیشنهاد مجمع وزرای ادوار
– دو نفر از اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها
– یک نفر از بانوان یا از اقلیت‌ها

همچنین قرار شده ۳ تا ۵ نامزد از سوی کمیته‌ها به رئیس‌جمهور معرفی شود تا پزشکیان شخصا یک نفر را برای همکاری انتخاب کند. البته پزشکیان شرایطی را برای نامزدهای وزارتخانه ها تعیین کرده است؛ شرایطی مثل:

– حداقل ۶۰ درصد نامزدهای معرفی‌شده زیر ۵۰ سال شن داشته باشند.
– دست‌کم ۶۰ درصد گزینه‌ها سابقه وزارت نداشته باشند.
– حداقل ۶۰ درصد نامزدها در دستگاه‌های ذیریط سابقه فعالیت داشته باشند.
– دست‌کم ۲۰ درصد نامزدها از اقلیت‌ها یا بانوان باشند.

بر اساس این گزارش. اعضای کمیته‌ها نهایتاً تا پایان امروز انتخاب و معرفی‌شده و پس از دیدار با رئیس‌جمهور منتخب، کار خود را برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی آغاز می‌کنند؛ بنابراین معرفی گزینه‌های وزارت نفت صرفاً یک گمانه‌زنی و فاقد اعتبار است چرا که اصلا هیچ اتفاقی رخ نداده است.

source

توسط digitalwebmaster