ماه: فوریه 2024

صدای خاموش روستاها: محرومیت از کتابخانه و سرانه مطالعه در ایران

کلاس یوس محرومیت از دسترسی به کتابخانه‌های عمومی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فرهنگی در روستاهای ایران است و این مشکل، به‌طور واضح از آمارها نیز پیداست. طبق آمارهای نهاد کتابخانه‌‎های…