به گزارش خبرنگار مهر، فاضل کارخانه بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان پاکدشت که با حضور ارجستانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، فکری بخشدار مرکزی، مونسان بخشدار شریف آباد و اعضای کارگروه آرد و نان برگزار شد، با بیان اینکه در زمینه تأمین نان به عنوان قوت غالب مردم نباید مماشات شود، ادامه داد: حقوق شهروندان در بخش آرد و نان از نظر کیفیت محصول و نیز نحوه توزیع و عرضه آن باید به صورت جدی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

کارخانه گفت: توجه به کیفیت و بهداشت نان باید در سرلوحه کاری نانوایان قرار گیرد و در این زمینه هیچ گونه کم کاری پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی از نانوایی‌ها باید مستمر و اثر بخش باشد، افزود: در زمینه آموزش متصدیان نانوایی‌ها در زمینه بهداشت باید بهتر عمل شود تا آنجا که مراکز بهداشت، کیفیت نان پخت شده را تأیید کنند.

سرپرست فرمانداری پاکدشت با اشاره به اجرای گشت مشترک نظارت و بازرسی نانوایی‌ها بیان کرد: پس از بازرسی و تذکر، در صورت تکرار تخلف، نانوایی‌های متخلف، با کسر سهمیه و یا قطع سهمیه آرد، پلمب و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

کارخانه گفت: صدور مجوز نانوایی‌ها بر اساس جمعیت و شرایط منطقه بوده و ضمن نظارت بر توزیع سهمیه آرد نانوایی‌ها، در صورت نیاز به احداث نانوایی در مناطق پر جمعیت نسبت به سیر مراحل قانونی در این راستا اقدام خواهد شد.

source

توسط