شمارۀ جدید مجلۀ EDGE منتشر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نقد‌ بازی‌های عرضه شده طی ماه اکتبر (به غیر از Alan Wake 2)، از جمله Marvel’s Spider-Man 2، در این شماره به نگارش در آمده‌اند.

در ادامه، نمرات اعطا شده از سوی EDGE به بازی‌های ماه اکتبر ۲۰۲۳ را مطالعه می‌کنید:

 • Super Mario Bros. Wonder 9/10
 • Marvel’s Spider-Man 2 8/10
 • Lords of the Fallen 6/10
 • Assassin’s Creed Mirage 6/10
 • Forza Motorsport 7/10
 • Counter-Strike 2 9/10
 • Saltsea Chronicles 8/10
 • Jusant 8/10
 • The Lamplighters League 6/10
 • El Paso, Elsewhere 6/10
 • World of Horror 7/10
 • The Fabulous Fear Machine 7/10
 • Subpar Pool 8/10
 • Hellboy Web of Wyrd 4/10

source

توسط