یکی از دلایلی که خودرو استارت نمی‌خورد، می‌تواند خالی شدن باتری و یا تمام شدن عمر باتری باشد. در چنین شرایطی می‌توان موقتا باتری را شارژ کرد تا خودرو روشن شود. برای این کار، نیاز به خودرویی با باتری سالم و یک کابل مخصوص باتری است تا بتوان باتری به باتری کرد.

ابتدا خودرو سالم را در نزدیکی  خودرو با باتری خراب پارک کرده و موتور را خاموش کنید. اکنون باید کابل قرمز را به قطب مثبت باتری خراب وصل کرده و طرف دیگر کابل قرمز را نیز به قطب مثبت باتری سالم وصل کنید.

کابل بعدی، با رنگ مشکی مشخص شده که باید به قطب منفی باتری سالم و سپس به یک قسمت فلزی رنگ نشده خودرو خراب (مانند یک پیچ یا مهره) متصل باشد.

اکنون باید خودروی سالم را روشن کنید؛ اما قبل از آن، از کشیدن سیگار و به همراه داشتن وسایل فلزی خودداری کنید. ضمنا بهتر است برای حفظ ایمنی بیش‌تر، دستکش بپوشید. خودرو سالم ۱ الی ۲ دقیقه روشن بماند تا باتری شاارژ شود.

خودرو با باتری خراب را استارت بزنید. اکنون باز هم چند دقیقه مهلت دهید تا هر دو خودرو روشن باشند. برای قطع اتصال باتری به باتری، ابتدا کابل مشکی و سپس قرمز را قطع کنید.


بیشتر بخوانید:

. قیمت باتری خودرو
. علت اصلی خالی شدن باتری خودرو
. چگونه از باتری خودرو مراقبت کنیم

source

توسط