عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

صنعت ماشین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان خسارتی که در قالب بیمه خودرو به بیمه شده داده می شود، جوابگوی هزینه های صورت گرفته نیست،گفت:با این حال شرکت های ارائه دهنده بیمه خودرو باید به مبحث پرداخت خسارات در زمینه افت قیمت خودرو نیز بپردازند.

source

توسط