سایت کارنامه با توجه به دریافت ۵۰ درصد مطالبات وجوه مربوط به فروش سوخت به شرکت‌های هواپیمایی و تغییر شیوه فروش سوخت از اعتباری به پیش‌خرید، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توانسته با شرکت‌های داخلی جهت تأمین کارت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت قرارداد ببندد. به واسطه این قراردادها، مشکل موجودی کارت سوخت حل شده و جایگاه های سوخت‌رسانی متعددی که به دلیل کمبود امکانات، غیرفعال و بی‌استفاده بوده‌اند،

Source

source

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster