چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان تیم تحریریه با اعلام رئیس هیات عامل ایدرو، کمیته ویژه ای برای واگذاری سهام خودروسازان تشکیل شده است. بابک احمدی سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، درباره اقدامات انجام گرفته برای واگذاری سهام خودروسازان، گفت: ما در حال اجرای مرّ دستور رئیس جمهور هستیم؛ کمیته‌ای تشکیل دادیم و تمامی ارکان ذیربط را جمع و برنامه اجرایی را آماده کردیم.

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster