مرکز اطلاعات اتومبیلی کشور در دنیای به هم پیوسته تجارت، تنوع فرهنگی به نشانه موفقیت تبدیل شده است. از آنجایی که متخصصان درگیر همکاری های بین المللی هستند، درک و احترام به هنجارهای فرهنگی متنوع بسیار مهم است. کت زنانه و شلوارهای زنانه که زمانی محدود به استانداردهای تجاری غربی بود، برای انطباق با شرایط جهانی تکامل یافته است. این مقاله هنر هماهنگ کردن تنوع فرهنگی و بیان فردی از طریق کت و شلوارهای…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster