چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان تیم تحریریه قیمت گذاری دستوری خودرو تاکنون باعث زیان انباشته 130 همتی خودروسازان شده و یکی از معضلات اصلی صنعت خودرو است. با این حال، مدیر روابط عمومی شورای رقابت مدعی است که خودروسازان اصرار به قیمت گذاری توسط شورای رقابت دارند. وی این موضوع را در رابطه با آزادسازی قریب الوقوع قیمت خودرو مطرح کرد و گفت: خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت،

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster