چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان تیم تحریریه جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مورد قیمت بنزین و مصرف بالای آن در کشور توضیحاتی ارائه کرد و تاکید داشت که عملکرد کلی دولت درباره بنزین اشتباه بوده است. وی گفت: از اساس کار ما در مورد بنزین اشتباه بود. یعنی ریشه ای و بنیادی ما کار اشتباهی را انجام می دهیم و کار غلط را هر چه درست تر انجام دهید غلط تر می شود.

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster