مرکز اطلاعات اتومبیلی کشور دنیای تکنیک های بازاریابی هر روز بزرگ تر از قبل می شود و استراتژی های بسیار مختلفی به آن افزوده می شوند. برای مثال اکثر اوقات در بازاریابی های سنتی هدف افزایش آگاهی از برند و ارتقا اعتبار برند در بین مردم در بلند مدت است. بازاریابی های سنتی معمولا در دراز مدت نتیجه خود را نشان می دهند. در حالی که استراتژی هایی مانند بازاریابی پاسخ مستقیم برای تولید سریع سرنخ طراحی شده…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster