چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان در طول قرن اخیر در کشورهای پیشرفته خودروهای زیادی وارد خط تولید شدند و بعد از مدتی ازرده‌خارج شده و با نمونه‌های جدید جایگزین شدند. در کشورهای پیشرفته به برکت بازار آزاد و رقابتی، هر خودرو (مانند سایر تولیدات) پس از مدت کوتاهی به خاطر قدیمی شدن، هماهنگ نبودن با استانداردها و تکنولوژی‌های جدید، تغییرات و ارائه انواع پیشرانه خودرو و همچنین تغییر مدام…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster