بر اساس آخرین گزارش‌های مالی تپسی در سایت کدال، این شرکت در چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است. در حالی که درآمد چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ این شرکت ۱۵۴ میلیارد تومان بوده که رشد ۹۰ درصدی را در درآمد این شرکت نشان می‌دهد.
درآمدهای این شرکت از محل کمیسیون دریافتی سفیران، سرویس تلفنی، راه‌اندازی مجدد، سوءپیشینه سفیران است اما عمده درآمد از کمیسیون دریافتی سفیران به دست می‌آید.
در چهار ماه ابتدای امسال در مجموع بیش از ۲۸۱ میلیارد تومان درآمد این شرکت از محل کمیسیون سفیران به دست آمده است. همچنین در این چهار ماه تپسی از سرویس تلفنی بیش از ۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
مجموع درآمد تپسی در یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر امسال بیش از ۹۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۸ میلیارد آن از محل کمیسیون دریافتی از سفیران بوده و حدود ۳ میلیارد تومان هم از سرویس تلفنی درآمد داشته است.
درآمد تپسی در خرداد ماه حدود ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که به این ترتیب در تیرماه افزایش درآمد را تجربه کرده است.
خانواده ما

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster