مرکز اطلاعات اتومبیلی کشور گوگل در 27 فوریه 2012 تغییر الگوریتمی را به نام رمز ونیز معرفی کرد. این الگوریتم موجب شد که تعداد دفعات نشان دادن ادغام google place در نتایج جست و جوی ارگانیک بیشتر شود. این الگوریتم رتبه بندی نتایج جست و جوی محلی را با تکیه بیشتر بر رتبه بندی نتایج جست و جوی اصلی بهتر می کند. به عبارت دیگر گوگل با ارائه این الگوریتم در حقیقت قوانین حاکم بر چگونگی نمایش مکان های ورودی…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster