چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان تیم تحریریه به گفته مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت، حذف کارت سوخت جایگاه‌داران بر اساس میزان فروش انجام خواهد شد. به این ترتیب، جایگاه‌های سوختی که فروش کمتری دارند، یک کارت تعلق خواهند گرفت. صادقی، مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت، اعلام کرد که مالکان وسایل نقلیه نوشماره برای ثبت نام تولید کارت هوشمند سوخت باید به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند. همچنین،

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster