چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان به گفته رئیس هیئت‌مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور، لزوم تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان، زیان‌های بسیاری را متحمل قطعه سازان کشور کرده است. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، تعطیلی خطوط قطعه سازی به‌خاطر قیمت دستوری اجتناب‌ناپذیر است. درگیری خودروسازان کشور با قیمت دستوری، قطعه سازان را نیز با زیان دهی مواجه کرده، به طوری که ظرفیت…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster