چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان پیشرانه – پیشرانه -بازار این روزهای خودرو تقریبا آرام بوده و برخی از خودروهای با کاهش قیمت همراه بودند. این در حالی است که بازار تشنه واردات است و با آغاز این موضوع می توان شاهد کاهش قیمت ها بود. امروز واردات خودرو مانع قانونی ندارد و تنها منتظر آیین نامه اجرایی آن است. پیشرانه -ازار این روزهای خودرو تقریبا آرام بوده و برخی از خودروهای با کاهش قیمت همراه…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster