چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان تیم تحریریه ۱۰ تا ۱۳ مردادماه امسال انجام می شود؛ برگزاری نمایشگاه جامع مدیریت شهری و حمل و نقل و ترانزیت در اصفهان دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری(خدمات شهری) و ششمین نمایشگاه حمل و نقل و ترانزیت طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مردادماه امسال در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما، دو نمایشگاه مدیریت شهری، و حمل و نقل و ترانزیت اصفهان با استقبال و…

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster