سامانه یکپارچه فروش در حال حاضر تنها کانال مجاز برای عرضه خودرو به حساب می‌آید. با این حال، برخی مراجع فقهی سازوکار این سیستم را مورد نقد قرار داده و آن را غیرصحیح دانسته است. آیا این نقد فقهی به معنی حرام بودن فروش خودرو در سامانه یکپارچه است؟ سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، راهکار وزارت صمت برای ساماندهی عرضه خودرو، ایجاد شفافیت در معاملات خودرویی و همین‌طور کاهش نقش دلالان و رانت‌خواری است.

Source

source
سئو سایت

توسط digitalwebmaster