با اینکه کیفیت پایین خودروها به‌طور خاص در پنج سال اخیر باعث افزایش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر در اثر سوانح و تصادفات رانندگی شده است، اما پلیس باز هم به شماره‌گذاری خودروهای ناامن داخلی ادامه می‌دهد؛ اما چرا؟ به‌طور خاص از سال ۱۳۹۷ به بعد، یعنی با اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه تهران و همین‌طور اجرای قانون منع واردات خودرو، تجهیزات مرتبط به بهانه جلوگیری از خروج ارز ملی، صنعت خودروسازی کشور با…

Source

source

توسط digitalwebmaster