چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان هرچند خیلی‌ها برندهای چینی را تهدیدی برای خودروسازان بزرگ می‌دانند اما آمارهای فعلی نشان می‌دهند که این شرکت‌ها با تبدیل شدن به بازیگر اصلی در بازار اروپا فاصلهٔ زیادی دارند. در مورد پتانسیل خودروهای چینی در بازار غرب صحبت‌های زیادی شده است. قیمت رقابتی و بهبود کیفیت اصلی‌ترین سلاح این خودروها برای کسب سهم بازار بیشتر در خارج از چین محسوب می‌شود.

Source

source

توسط digitalwebmaster