چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان رتبه بندی روغن موتور برحسب API، بیشتر به مسئله کیفی و ساختاری آن ها می پردازد و در این رتبه بندی، ویسکوزیته روغن هیچ نقشی ندارد. API یا مؤسسه نفت آمریکا (American Petroleum Institute) در سال ۱۹۱۹ تأسیس شد تا بتواند بر روی کیفیت و درجه بندی فرآورده های نفتی نظیر، روغن، سوخت و… نظارت کند و با رتبه بندی هر کدام از آن ها از نظر کیفیت و نوع کاربرد،

Source

source

توسط digitalwebmaster