معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران از راهکار جدیدی برای کاهش تخلفات حادثه‌ساز خبر داده است. عدم حمایت بیمه از مقصرین تصادف و استرداد درصدی از خسارت پرداخت‌شده توسط بیمه از راننده مقصر می‌تواند عاملی ترغیب‌کننده‌ای جهت اجتناب از تخلفات رانندگی شود. تخلفات حادثه‌ساز مخصوصا در سطح شهر موجب حوادث ناگوار و به خطر افتادن ایمنی رانندگان دیگر می‌شود. نادیده گرفتن حق تقدم در هنگام عبور از تقاطع،

Source

source

توسط digitalwebmaster