جهانی شدن و تجارت الکترونیک اخیرا موجب شده است که همه افراد به سمت تجارت بین المللی هجوم بیاورند. در گذشته دسترسی به انواع بازاریابی تنها برای کسانی امکان پذیر بود که در مقیاس های بزرگ فعالیت می کردند. در حالی که امروزه برای شرکت های کوچک و کسانی که مجددا در تجارت فروش فعالیت می کنند نیز قابل دستیابی است. البته همچنان بسیاری از افراد و صاحبان شرکت ها هستند که از فواید کسب و کار های جدید در دنیا در…

Source

source

توسط digitalwebmaster