انتخاب های زیادی برای روغن موتور در بازار وجود دارند که شاید مناسب ماشین شما باشند و شاید هم نه. در این مطلب راهنمایی برای شما آماده کرده ایم تا کمک کند خودتان بتوانید بهترین روغن موجود را انتخاب کنید. در حالی که انبوهی از اطلاعات در مورد انتخاب روغن های مختلف وجود دارد، اولین قدم بسیار ساده است: به دفترچه راهنمای خودرو خود نگاه کنید. درک روغن موتور و انتخاب صحیح برای ماشین شما می تواند دشوار باشد،

Source

source

توسط digitalwebmaster