صورت‌های مالی تپسی در سایت کدال نشان می‌دهد که درآمد این شرکت نسبت به آذر ماه تغییر چندانی نداشته و توانسته درآمد ۶۱ میلیاردی آذر را با اندکی کاهش، حفظ کند.
از میان ۶۱ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد این شرکت، ۵۹ میلیارد و ۱۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون دریافتی از سفیران است. علاوه بر آن تپسی از سرویس تلفنی یک میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سرویس تلفنی و ۱۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از راه‌اندازی مجدد و ۲۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوءپیشینه سفیران درآمد به دست آورده است.
تپسی در ماه‌های اخیر روند افزایش درآمد را حفظ کرده است. پس از اینکه در مهر ماه درآمد این شرکت نسبت به شهریور کاهش پیدا کرد، از آبان‌ ماه روند افزایش درآمد این شرکت شروع شده و ادامه دارد. این شرکت در مهر ماه حدود ۴۱ میلیارد تومان و در آبان ۵۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.
به تازگی هم گزارش صورت‌های مالی ۹ ماهه تپسی منتشر شده که نشان داد درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال گذشته ۱۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
خانواده ما
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد

source

توسط digitalwebmaster