برخلاف الگوی اخیر که در آن غول‌های فناوری دست به اخراج انبوه نیروی کار می‌زنند، ظاهراً اپل توانسته است این روند را کاهش دهد و در اکثر موارد کارکنان خود را حفظ کند. با‌این‌حال، گزارشی ادعا می‌کند که این شرکت مستقر در کالیفرنیا نمی‌تواند این رویکرد را حفظ کند و از چشم‌انداز جهانی مصون نیست و ممکن است در سال ۲۰۲۳ میلادی تصمیمات سختگیرانه‌ای را اجرا کند.
اخراج انبوه ابتدا با شرکت متا آغاز شد که درطی آن ۱۱٬۰۰۰ نفر برکنار شدند و با پیروی از این اتفاق، مایکروسافت نیز درادامه اعلام کرد با کاهش اندازه بخش‌های مختلف ازجمله واحد گیمینگ، ۱۰٬۰۰۰ نفر از نیروهای خود را برکنار می‌کند. شرکت آمازون نیز از این مسئله مستثنی نشد و اعلام کرد که ۱۸٬۰۰۰ کارمند را تعدیل خواهد کرد و گوگل به‌عنوان آخرین شرکتی که وارد این مهلکه شده است نیز ۱۲٬۰۰۰ نیروی خود را اخراج می‌کند.
در همه‌ی این هرج‌ومرج، اپل اما رویه دیگری را درپیش گرفته است و در تلاش است تا از این دوره به سلامت گذر کند، هرچند براساس گزارشی تولیدکننده‌ی گوشی آیفون گزارش داد که مجبور شد که اخراج نیروهای غیرفصلی‌اش را شروع کند.
به‌گزارش wccftech، اپل رویکرد متعادل و غیرتهاجمی در استخدام نیرو دارد و براساس آماری که در اپل‌اینسایدر منتشر شده است، این غول فناوری اندازه‌ی نیروهای خود را در بازه‌ی سه ساله از سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (شهریور ۱۳۹۸ خورشیدی) تا سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی (شهریور ۱۴۰۱ خ.) فقط ۲۰ درصد افزایش داده است و تعداد کارکنان تمام وقت خود را به ۱۶۴٬۰۰۰ نفر رسانده است. درمقابل، شرکت‌های متا، آمازون، مایکروسافت و گوگل چپ‌وراست نیرو استخدام کرده‌اند تا آنجا که در بازه‌ی زمانی مشابه با اپل، ۹۴ درصد تعداد نیروهای خود را افزایش داده‌اند.
وال استریت ژورنال گزارش می‌کند که اپل پایه‌های تجاری استواری دارد و هماهنگ‌شدن آن با سرعت آهسته در استخدام، موجب می‌شود توانایی لازم برای جلوگیری از اخراج‌های انبوه را در خود ایجاد کند. با‌این‌حال اما، کوپرتینویی‌ها نمی‌توانند برای مدت طولانی از کُند شدن اقتصاد در امان بمانند و شاید مجبور شوند برای جلوگیری از هزینه‌های غیربهینه درنهایت به اقدامات شدیدی تن دردهد.
برای مثال، در سال ۲۰۲۲ میلادی، گزارشی منتشر شد که تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل، امسال به شیوه‌ای بسیار «موشکافانه» نیرو استخدام خواهد کرد و تنها استعدادهایی را جذب خواهد کرد که بیشترین ارزش را برای شرکت به ارمغان می‌آورند. از سویی دیگر، گزارشی نشان می‌دهد که مدیرعامل اپل حقوق خود را میلیون‌ها دلار کاهش می‌دهد، با این هدف که بتوانند بخشی از فشار اقتصادی در سال پیش‌رو را ازنظر ذهنی و البته عملی مدیریت کنند.
بنابراین، اپل برای حفظ سلامت ذخایر نقدی خود شاید مجبور باشد تغییراتی اعمال کند یا مزایای کارکنان خود را کاهش دهد. برای مثال، این شرکت ارائه‌ی رایگان وعده غذایی به کارکنان حاضر در محوطه کمپ شرکت را لغو کند که دقیقاً برخلاف رویکرد شرکت‌های متا و گوگل خواهد بود. اگرچه که چنین تصمیمی احتمالاً بازخورد مثبتی نخواهد گرفت؛ اما همچنان یکی از راه‌های جلوگیری از تخلیه غیرضروری پول نقد به‌حساب می‌آید.
دیدگاه شما کاربران زومیت درباره‌ی شیوه مدیریت استخدام اپل چیست؟
خانواده ما
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد

source

برخلاف الگوی اخیر که در آن غول‌های فناوری دست به اخراج انبوه نیروی کار می‌زنند، ظاهراً اپل توانسته است این روند را کاهش دهد و در اکثر موارد کارکنان خود را حفظ کند. با‌این‌حال، گزارشی ادعا می‌کند که این شرکت مستقر در کالیفرنیا نمی‌تواند این رویکرد را حفظ کند و از چشم‌انداز جهانی مصون نیست و ممکن است در سال ۲۰۲۳ میلادی تصمیمات سختگیرانه‌ای را اجرا کند.
اخراج انبوه ابتدا با شرکت متا آغاز شد که درطی آن ۱۱٬۰۰۰ نفر برکنار شدند و با پیروی از این اتفاق، مایکروسافت نیز درادامه اعلام کرد با کاهش اندازه بخش‌های مختلف ازجمله واحد گیمینگ، ۱۰٬۰۰۰ نفر از نیروهای خود را برکنار می‌کند. شرکت آمازون نیز از این مسئله مستثنی نشد و اعلام کرد که ۱۸٬۰۰۰ کارمند را تعدیل خواهد کرد و گوگل به‌عنوان آخرین شرکتی که وارد این مهلکه شده است نیز ۱۲٬۰۰۰ نیروی خود را اخراج می‌کند.
در همه‌ی این هرج‌ومرج، اپل اما رویه دیگری را درپیش گرفته است و در تلاش است تا از این دوره به سلامت گذر کند، هرچند براساس گزارشی تولیدکننده‌ی گوشی آیفون گزارش داد که مجبور شد که اخراج نیروهای غیرفصلی‌اش را شروع کند.
به‌گزارش wccftech، اپل رویکرد متعادل و غیرتهاجمی در استخدام نیرو دارد و براساس آماری که در اپل‌اینسایدر منتشر شده است، این غول فناوری اندازه‌ی نیروهای خود را در بازه‌ی سه ساله از سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (شهریور ۱۳۹۸ خورشیدی) تا سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی (شهریور ۱۴۰۱ خ.) فقط ۲۰ درصد افزایش داده است و تعداد کارکنان تمام وقت خود را به ۱۶۴٬۰۰۰ نفر رسانده است. درمقابل، شرکت‌های متا، آمازون، مایکروسافت و گوگل چپ‌وراست نیرو استخدام کرده‌اند تا آنجا که در بازه‌ی زمانی مشابه با اپل، ۹۴ درصد تعداد نیروهای خود را افزایش داده‌اند.
وال استریت ژورنال گزارش می‌کند که اپل پایه‌های تجاری استواری دارد و هماهنگ‌شدن آن با سرعت آهسته در استخدام، موجب می‌شود توانایی لازم برای جلوگیری از اخراج‌های انبوه را در خود ایجاد کند. با‌این‌حال اما، کوپرتینویی‌ها نمی‌توانند برای مدت طولانی از کُند شدن اقتصاد در امان بمانند و شاید مجبور شوند برای جلوگیری از هزینه‌های غیربهینه درنهایت به اقدامات شدیدی تن دردهد.
برای مثال، در سال ۲۰۲۲ میلادی، گزارشی منتشر شد که تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل، امسال به شیوه‌ای بسیار «موشکافانه» نیرو استخدام خواهد کرد و تنها استعدادهایی را جذب خواهد کرد که بیشترین ارزش را برای شرکت به ارمغان می‌آورند. از سویی دیگر، گزارشی نشان می‌دهد که مدیرعامل اپل حقوق خود را میلیون‌ها دلار کاهش می‌دهد، با این هدف که بتوانند بخشی از فشار اقتصادی در سال پیش‌رو را ازنظر ذهنی و البته عملی مدیریت کنند.
بنابراین، اپل برای حفظ سلامت ذخایر نقدی خود شاید مجبور باشد تغییراتی اعمال کند یا مزایای کارکنان خود را کاهش دهد. برای مثال، این شرکت ارائه‌ی رایگان وعده غذایی به کارکنان حاضر در محوطه کمپ شرکت را لغو کند که دقیقاً برخلاف رویکرد شرکت‌های متا و گوگل خواهد بود. اگرچه که چنین تصمیمی احتمالاً بازخورد مثبتی نخواهد گرفت؛ اما همچنان یکی از راه‌های جلوگیری از تخلیه غیرضروری پول نقد به‌حساب می‌آید.
دیدگاه شما کاربران زومیت درباره‌ی شیوه مدیریت استخدام اپل چیست؟
خانواده ما
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد

source

توسط digitalwebmaster