اگر نمیخواهید به دام این کلاهبرداران بیفتید، در ابتدا این موارد را رعایت کنید:

۱. تا جایی که ممکن است، قولنامه‌ای خرید نکنید.

۲. از بازدید و کارشناسی دقیق خودرو به هیچ عنوان غافل نشوید!

۳. مقداری بیعانه به فروشنده داده و رسید دریافت کنید، تا ترجیحا پس از تعویض پلاک واریز وجه را بطور کامل انجام دهید.

۴. اگر مجبورید قولنامه‌ایی خرید کنید، میزان تصادف و رنگ خودرو را در متن آن ذکر کنید.

۵. شماره موتور، شاسی، رنگ و سایر موارد ذکر شده را با اسناد و مدارک خودرو مطابقت دهید.

source

source

توسط digitalwebmaster