ماه: نوامبر 2022

رصدخانه جهانی سانسور اینترنت: ایران استراتژی‌های فنی متعددی برای محدودسازی اینترنت اعمال کرده است

قطعی سراسری اینترنت بین‌الملل، قطعی‌های منطقه‌ای، ایجاد اختلال در IPv6، افزایش مسدودسازی DNSهای رمزگذاری‌شده، فیلترینگ و… راهکارهایی است که برای…