رگولاتوری اعلام کرد که از ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری پیامک اطلاع‌رسانی برای هر شخص با ماسک CRA.ir ارسال می‌شود تا افراد از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آن‌ها است مطلع شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در این زمینه اعلام کرد که این اقدام با رویکرد شفافیت در حوزه خدمات ارتباطی و به منظور آگاه‌سازی مردم از مالکیت سیم‌کارت‌هایی که به نامشان است، انجام می‌شود.
او با اشاره به اینکه در برخی موارد بهره‌برداران سیم‌کارت‌ها، شخص مالک نیستند، گفت: «مشترکان می‌توانند برای دریافت خدمات و راهنمایی بیشتر و همچنین تغییر مالکیت و سلب امتیاز سیم‌کارت خود با مراکز تماس اپراتورها تماس گرفته یا به آدرس‌های اعلام‌شده توسط رگولاتوری مراجعه کنند.»
مراکز تماس و سایت اپراتورهای تلفن همراه برای اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های به نام افراد یا کسب اطلاع از نحوه سلب امتیاز سیم‌کارت:

اپراتور

تلفن مرکز پاسخ‌گویی و پشتیبانی

وب سایت

اپلیکیشن

همراه اول

تماس از خطوط همراه اول:‌ ۹۹۰

تماس از خطوط غیر از همراه اول: ۰۹۱۲۹۹۹۰

www.mci.ir

همراه من

ایرانسل

تماس از خطوط ایرانسل : ۷۰۰

تماس از خطوط غیر از ایرانسل: ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir

ایرانسل من

رایتل

تماس از خطوط رایتل : ۲۰۰

تماس از خطوط غیر از رایتل: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل

تماس از خطوط همراه اول:‌ ۹۹۰
تماس از خطوط غیر از همراه اول: ۰۹۱۲۹۹۹۰

www.mci.ir

همراه من

ایرانسل

تماس از خطوط ایرانسل : ۷۰۰

تماس از خطوط غیر از ایرانسل: ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir

ایرانسل من

رایتل

تماس از خطوط رایتل : ۲۰۰

تماس از خطوط غیر از رایتل: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.mci.ir

همراه من

ایرانسل

تماس از خطوط ایرانسل : ۷۰۰

تماس از خطوط غیر از ایرانسل: ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir

ایرانسل من

رایتل

تماس از خطوط رایتل : ۲۰۰

تماس از خطوط غیر از رایتل: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط ایرانسل : ۷۰۰
تماس از خطوط غیر از ایرانسل: ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir

ایرانسل من

رایتل

تماس از خطوط رایتل : ۲۰۰

تماس از خطوط غیر از رایتل: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.irancell.ir

ایرانسل من

رایتل

تماس از خطوط رایتل : ۲۰۰

تماس از خطوط غیر از رایتل: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط رایتل : ۲۰۰
تماس از خطوط غیر از رایتل: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.rightel.ir

رایتل من

شاتل موبایل

تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط شاتل موبایل : ۱۰۰
تماس از خطوط غیر از شاتل موبایل: ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰

www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.shatelmobile.ir

شاتل موبایل من

آرین تل

تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰

تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط آرین تل : ۸۰۰
تماس از خطوط غیر از آرین تل: ۰۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰

www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.ariantel.ir

آرین‌ تل من

آپتل

تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰

تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط آپتل : ۱۰۰
تماس از خطوط غیر از آپتل: ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰

www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.aptel.ir

آپتل من

سامان تل

تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰

تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط سامان تل : ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰
تماس از خطوط غیر از سامان تل: ۰۲۱۸۷۶۴۰۰۰۰

www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.samantel.ir

سامان تل من

لوتوس

تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹

تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
تماس از خطوط لوتوس : ۱۵۲۹
تماس از خطوط غیر از لوتوس: ۰۲۱۲۲۰۴۲۵۶۲

www.lotustel.ir

لوتوس تل
www.lotustel.ir

لوتوس تل

لطفا در نظر داشته باشید که زومیت در صورت مشاهده‌ی دیدگاه خلاف قوانین سایت، این حق را دارد که دیدگاه کاربر را بدون اطلاع قبلی پاک کند. همچنین در صورت تکرار در نقض قوانین سایت، به صلاح‌دید زومیت، حساب کاربری کاربر خاطی مسدود خواهد شد.
در صورت مشاهده‌ی تاپیک ها و پست های توهین آمیز یا خلاف قوانین از بحث کردن و پاسخ دادن به آن‌ها جدا خودداری کرده و صرفا موضوع را از طریق آیکون گزارش به اطلاع ما برسانید.

داغ‌ترین مقالات هفته
داغ‌ترین‌های امروز

کاربران بیشتر به دنبال چه هستند؟

سرورهای زومیت توسط پارس پک میزبانی می‌شود.

source

توسط digitalwebmaster